Pemar Elektricitetsmuseum

Pemars historia har en stark koppling till elektricitet. År 2012 hade det gått 100 år sedan det första elproducerande och -distribuerande elbolaget grundades i Pemar. Det var ett startskott för utvecklingen av en betydande elindustri längs med Pemar å. Därför är det naturligt att ett av de få museerna i Finland som behandlar elektricitetens historia finns just i Pemar.

Ett av kraftverken vid Pemar å är Askala kraftverk, som sys till vänster i fotografiet från 1955.
Ett av kraftverken vid Pemar å är Askala kraftverk, som sys till vänster i fotografiet från 1955.

Museet som finns i centrum av Pemar öppnade sina dörrar år 1995. I trevåningsbyggnaden fungerar även Pemar stads turistinformation.

Museet underhålls av Pemar Elektricitetmuseums stiftelse, som grundades år 1992 av Lounais-Suomen Sähkö Oy (nuvarande Fortum Abp), Sähkölähteenmäki Oy (nuvarande YIT Abp), Pemar stad och hembygdsföreningen Paimio-Seura ry.

I museets bottenvåning finns en museibutik och ett café som är svalt och skönt även under den hetaste sommarperioden.

I museets andra våning finns information om elproduktion och eldistribution samt elrelaterade föremål och fotografier. Inför El i Pemar 100 år – jubileumsåret 2012 förnyades hela andra våningens utställning. Museets översta våning förnyades år 2013. Övervåningens utställning lyfter fram elektricitet inom hälsovård och elektricitet inom jordbruket.

Med i utställningen finns även audiovisuellt material om elförbrukningen förr och nu. Besökaren får även uppleva hur elen tar form i en plasmaboll och göra spännande fynd i inkikningsskåpet.

Mainokset
%d bloggers like this: