Museossa tapahtuu

Sähkömuseo on mukana Opi museossa -teemaviikolla

Sähkömuseo lähti syksyllä 2018 ensimmäistä kertaa valtakunnalliseen Opi museossa -teemaviikkoon ja tarjoutui paimiolaiskouluille yhdeksi tutustumiskohteeksi. Lue lisää teemaviikosta.

Vuoden 2018 teemanäyttely on Sähköalan taitajia

Paimion Sähkömuseon vuoden 2018 teemanäyttelyssä tuodaan esille sähköalan taitajia, ammattilaisia ja heidän työhönsä vaadittua koulutusta ennen ja nyt. Monet työnkuvat ovat muuttuneet teknologian ja tietotekniikan kehittymisen myötä ja osa ammateista on kadonnut kokonaan. Esiteltävät ammatit perustuvat paimiolaislähtöisten yritysten, Sähkölähteenmäki Oy:n ja Lounais-Suomen Sähkö Oy:n, palveluksessa olleiden työntekijöiden ammattinimikkeisiin. Edellä mainittujen yritysten henkilökunnan voimin erikoistuttiin mm saariston sähköistämiseen  ja kehitettiin sähköalan koulutustoimintaa.

Ja sähköalan koulutustoimintaa historian näkövinkkelistä voi tutustua myös katsomalla museon keskikerroksen ”elokuvateatterissa” vuonna 1983 valmistunut 12 minuuttia kestävä filmi Tavoitteena parempi ammattitaito, jossa esitellään erityisesti sähköalan koulutusta.
Valittavana on myös lukuisia muita sähköalaan liittyviä filmejä, kuten verkonrakennusta 1960- ja 1970-luvuilla tai syöksyaaltogeneraattorin toimintaa esittelevä filmi 1990-luvun alusta.

Vuoden 2016 teemanäyttely on Sähköä postikorteissa

Tulevan kesän teemanäyttelyssä tuodaan esiin sitä, miten sähköä ja siihen liittyviä ilmiöitä on tuotu esiin postikorteissa. Yksityishenkilön postikorttikokoelmaan perustuvassa näyttelyssä on esillä niin kotimaisia kuin ulkomailta saatuja/ostettuja postikortteja. Teemanäyttely avataan kesäkuun alussa 2016.

Kesän 2014 teemanäyttely oli Sähkö virtaa – vesivoima Varsinais-Suomessa

Ylimpään kerrokseen avattiin maanantaina 2.6. kesän 2014 teemanäyttely Sähkö virtaa – vesivoima Varsinais-Suomessa. Yhteistyössä Mynämäen kunnan kulttuuritoimen kanssa tuotettu kiertonäyttely sisältää kangastulosteille toteutetun tietopaketin varsinaissuomalaisten vesivoimalaitoksien historiasta ja merkityksestä, sekä vesivoimalaitoskohtaisia esittelyjä alueen laitoksista. Esiteltävinä ovat Vuolteen voimalaitos Loimaan Alastarolta (Loimijoki), Korvensuun voimalaitos Mynämäeltä (Laajoki), Kosken voimalaitos Salon Perniöstä (Kiskonjoki) sekä Paimionjoen varrella olevat Juvan voimalaitos Tarvasjoelta sekä Juntolan ja Askalan voimalaitokset Paimiosta.

Näyttelyä on ollut toteuttamassa työryhmä Karoliina Vitikainen, Kari Ahtiainen, Viktoria Kulmala, Laura Lankinen ja Jouni Lehtiranta. Näyttelyn toteuttamista on tukenut Museovirasto.

Juva_konehalli_1964_pienennetty

Mainokset
%d bloggers like this: