Varsinais-Suomen museoteko -palkinto myönnettiin tänä vuonna Paimioon – tarkemmin Sähkömuseoveljet ja -sisaret -ryhmälle, joka on jo yli 30 vuoden ajan ollut erittäin merkittävä voimavara Paimion Sähkömuseon taustalla. Palkinnon myöntävät Varsinais-Suomen museot ry ja Turun museokeskus.

Palkinnon vastaanottivat Jukka Salmela ja Tor-Erik Schoultz. Salmela on myös Paimion Sähkömuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja.

Palkinnon perustelut

Paimion Sähkömuseosäätiö perustettiin keväällä 1992 eli kolme vuosikymmentä sitten. Säätiön perustamisesta alkoi virallinen työ Paimion Sähkömuseon avaamiseksi. Avajaisjuhlia vietettiin 14.6.1995. Jo ennen säätiön perustamista oli saatu koottua entisistä sähköalan ammattilaista muodostunut talkoojoukko. Suurin osa talkoolaisista oli tehnyt työuransa paimiolaisissa sähköalan yrityksissä, kuten Lounais-Suomen Sähkö-Osakeyhtiössä (myöhemmin Länsivoima ja Fortum) tai Sähkölähteenmäellä (myöhemmin ABB ja YIT ja Caverion). Edellä mainitut yritykset olivat perustaneet säätiön yhdessä kotiseutuyhdistys Paimio-Seuran ja silloisen Paimion kunnan kanssa.

Tämä talkoojoukko oli keskeisessä roolissa, kun Sähkömuseon ensimmäistä perusnäyttelyä rakennettiin, niin esineiden tunnistamisessa, puhdistamisessa kuin konkreettisena apuna näyttelyn fyysisten puitteiden luomisessa ja esineistön siirtämisessä näyttelytiloihin. Nuo edellä mainitut tehtävät ovat yhä, yli 30 vuotta myöhemmin, keskiössä talkoolaisten eli Paimion Sähkömuseon Museomuurahaisten toiminnassa. Talkoolaiset ovat lisäksi toimineet yhteyshenkilöinä eri sidosryhmiin, hankkineet sponsorirahoitusta museosäätiölle, ottaneet vastaan lahjoituksia, luetteloineet museoaineistoja sekä toimineet oppaina museokierroksilla.

1990-luvun puolivälissä Museomuurahaiset antoivat vahvan työpanoksensa, kun Sähkömuseon ensimmäistä perusnäyttelyä rakennettiin.

Sähkömuseon näyttelyiden osalta on viime vuosilta syytä nostaa esille Sähköalan taitajia -teemanäyttely (vuonna 2018) sekä kuluvana vuonna uusittu perusnäyttelyn toinen puolikas. Molemmissa näyttelyissä Museomuurahaisten panos niin sisällön suunnittelussa, yksityiskohtien tarkistamisessa ja hionnassa kuin fyysisten näyttelyrakenteiden toteuttamisessa oli erittäin merkittävä. Huomattakoon, että koko museon olemassaolon ajan museorakennuksen talonmiestehtävistä ovat vastanneet Museomuurahaiset. Talkoojoukko on antanut apuaan myös Sähkömuseon ulkopuolelle, esimerkiksi naapurimuseo Käsityömuseo Miilaan.

Ryhmän virallinen nimi on nykyään Sähkömuseoveljet ja -sisaret ja ryhmällä on ollut myös vuodesta 2007 alkaen yksi paikka Paimion Sähkömuseosäätiön hallituksessa. Myös säätiön hallituksen puheenjohtaja on samasta vuodesta alkaen tullut Sähkömuseoveljet ja -sisaret -ryhmästä. Talkoolaisten joukko on vuosikymmenten mittaan vaihtunut, mutta yhä säännöllisiin viikkotapaamisiin kokoontuu 15-20 henkeä. Museomuurahaistoiminnan henkeen kuuluu, että kukin voi antaa talkootyöpanoksena omiin vahvuuksiin ja mielenkiinnonkohteisiin pohjautuen. Tavoitteen kaikilla on kuitenkin ollut Sähkömuseotoiminnan edistäminen sekä sähköiseen kulttuuriin liittyvän perinteen kerääminen ja tunnetuksi tekeminen. Tuota työtä Museomuurahaiset ovat tehneet Isolla Sydämellä.

Advertisement