Museovirasto on myöntänyt 4 800 euron avustuksen Paimion Sähkömuseosäätiön Leikkispitte-hankkeelle. Avustuksia myönnettiin yhteisöjen kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristöhankkeisiin. Yhteisöjen kulttuuriperintötoiminnan avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustuksia myönnettiin yhteensä 79 150 euroa, kymmenelle eri kansalaisjärjestölle ja yhteisölle.

Hanke toteutetaan laaja-alaisena yhteistyönä

Paimion Sähkömuseosäätiö toimii Leikkispitte-hankkeen koordinaattorina ja päävastuullisena toimijana. Hankkeen toteutus tehdään kuitenkin paikallisesti laaja-alaisena yhteistyönä. Leikkispitte-hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa ja tuoda esiin entisajan paimiolaista leikkiperinnettä: ennen kaikkea siihen liittyviä paikkoja, tapoja ja käytänteitä. Samalla kerätään myös kuva- ja haastatteluaineistoa, jota voidaan hankkeen loputtuakin jakaa yleisesti nähtäville ja kuultaville.

Jukka ajelemassa isänsä tekemällä Ferrarin-punaisellapolkuautolla noin vuonna 1970. Pyörät ovat vanhoista lastenrattaista.
Hieno mittaristo ja erilaisia valoja kojelaudassa, Tämä ja muitakin Lounais-Suomen Sähköosakeyhtiön alueella lapsuutensa eläneiden henkilöiden valokuva-albumeista kerättyjä valokuvia tullaan hyödyntämään tässä Leikkispitte-hankkeessa

Hanke tuottaa kiertonäyttelyn, mobiilileikkejä ja leikkityöpajoja

Hankkeen tulokset kerätään ja esitellään toiminnallisina leikkityöpajoina, mobiilileikkeinä sekä
lapsille että varttuneemmalle väestölle ja tuotetaan leikkiaiheinen kiertonäyttely, jossa nekin, jotka eivät leikkimään enää pysty, saavat kosketuksen entisajan leikkipaikkoihin ja leikkeihin. Kiertonäyttely pystytetään tulevaksi kesäksi Sähkömuseoon, josta se myöhemmin siirtyy muihin tiloihin Paimiossa.

Idea tähän hankkeeseen syntyi, kun aikoinaan 1940 – 1970 -lukujen aikana Lounais-Suomen Sähköosakeyhtiön alueella asuneita henkilöitä alkoi muistella lapsuuttaan ja erityisesti niitä yhteisiä leikkejä ja pelejä!

Kerromme vuoden mittaan museon sivuilla hankkeen etenemisestä!

Advertisement