Sähkömuseon näyttelytiloihin on kesän ja alkusyksyn aikana tullut virtuaalitodellisuudessa pelattavie pelejä, joiden avulla sähkötekniikkaan voi tutustua uudella ja havainnollisella tavalla. Museossa voi virtuaalilaseilla pelata kolme erilaista peliä:
– eristimen vaihto sähköpylväässä
– puistomuuntamossa tehtävät huolto- ja tarkastustyöt
– oksasahaus helikopterin avustuksella

VR-lasien apuna käytetään ohjaimia, joiden lasien käyttäjä pääsee suorittamaan tehtäviä ja etenemään pelissä eteenpäin. Pelaajaa ohjataan sekä kirjallislla että ääniohjeilla.


VR-toteutukset on tuotettu useamman eri tahon yhteistyönä. Suunnitteluvaiheessa mukana olivat Sähkömuseon oman väen lisäksi edustajia turkulaisesta Ade Oy:stä, Paimion Kehitys Oy:stä sekä Turun AMK:n peliteknologian laitoksen (Turku Game Lab) henkilöstöä.

Suunnitteluvaiheen jälkeen virtuaalitodellisuusprojekti alkoi Turun AMK:n peliteknogialaitoksesen opiskelijoiden kanssa kesällä 2019.
VR -ympäristöä ja toiminnallisuuksisia ideoitiin ja kehitettiin useiden opiskelijaharjoittelijoiden kanssa. Varsinainen toteutus tapahtui AMK:n pelilaboratoriossa. Projekti-insinööri Jami Aho vastasi pääosin projektin etenemisestä ja graafisesta puolesta, mutta projektin onnistumiselle tärkeän ohjelmointi osuuden hoiti Sami Laukkanen (projekti-insinööri) opiskelijoidensa kanssa. Peleihin liittyvä ääniä muokkasi projekti-insinööri Lasse Pouru.

Pelien grafiikka on Jami Ahon mukaan tyylitellympää kuin realistisessa grafiikassa ja se sopii hyvin kaikenikäisille. Tyylitelty grafiikka sallii myös paremmin poikkeamat oikeasta maailmasta verrattuna realistiseen grafiikkaan.

VR -lasien avulla pelimaailmaan hypätään sisään eikä katsota ulkopuolelta, kuten valokuvaa tai videota tarkasteltaessa. Pään ja käsien liikkeet kantautuvat virtuaaliseen kokemukseen, ja pelaaja voi liikkua pelattavassa ympäristössä. Pitää toki pitää muistaa, että laseista tuleva johto ja ympärillä oleva tila rajoittavat pelialuetta.

Vr-pelejä pelataan Sähkömuseossa Oculus Rift -laseilla ja -ohjaimilla.

Advertisement