83 vuotta sitten Askalan voimalaitosrakennus oli tehokkaan rakentamisen vaiheessa, kuten oheisesta, tarkalleen 9.11.1935 otetusta valokuvasta käy ilmi.

 

Askala 0911135
Parhaimmillaan Askalan voimalaitostyömaalla oli samanaikaisesti jopa 200 työmiestä.  Kuva: Sähkömuseon valokuvakokoelma.

Voimalaitos ja kuvan takaosassa näkyvä pato rakennettiin varsin nopealla aikataululla. Päätös rakentamisesta tehtiin Lounais-Suomen Sähköosakeyhtiön johtokunnassa helmikuun lopussa 1935 ja vain hieman runsaan vuoden kuluttua eli huhtikuun 8. päivä 1936 Askalan sähköä johdettiin ensimmäisen kerran yhtiön verkostoon.

Voimalaitoksen generaattori tilattiin Asealta ja Kalan-turbiini Tampereen Pellava- ja rautateollisuus Oy:ltä. Laitos olisi itse asiassa valmistunut vieläkin nopeammin, sillä generaattorin toimitus viivästyi. Yhtiö kiirehti rakentamista, sillä sähkön kysyntä oli voimakasta pulakauden päättymisen jälkeen.

Mainokset