Paimion Sähkömuseo


Sähkömuseo avaa ovensa kesäkauteen 2023 juhlatunnelmissa. Kuluva vuosi on nimetty SLM 100 -juhlavuodeksi. Tämä juhlavuosi näkyy erityisesti museon ylimmässä kerroksessa, jonka näyttelysisältö (SLM – 100 toiminnan vuotta) keskittyy erityisesti kesäkuussa 1923 toimintansa aloittaneen Sähkölähteenmäen mittavan yrityshistoriaan ja siihen liittyvien osaprojektien esittelyyn. Myös vuoden teemanäyttelyssä Suomalaisen ydinvoiman ytimessä tuo esille Sähkölähteenmäen panosta Suomen – mutta myös Ruotsin – ydinvoiman kehityksessä. Juhlavuoteen liittyen tullaan järjestämään myös (syyskaudella) erilaisia tapahtumia ja yleisötilaisuuksia, kuten kolme neljän tunnin mittaista seminaaria.

SLM 100 -juhlavuoden logo


SLM 100 -juhlavuoden logo, jossa on yhdistetty myös Sähkölähteenmäen aikoinaan omassa logossaa hyödyntämiä ”pistorasia-merkkejä”


Keskikerroksen näyttelyosuus uusittiin vuonna 2022

Sähkömuseon keskikerroksen osuus perusnäyttelystä avattiin uusittuna kesäkuun (2022) alkupuolella. Näyttelyssä esitellään erityisesti sähköntuotannon ja -jakelun historiaa ja ilmiöitä, Uusimistyöhön saatiin avustusta Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahastolta. Uusittu perusnäyttely kertoo sähkön tulosta Suomeen ja sen mukanaan tuomista muutoksista sekä paikallisella että yleisellä tasolla. Näyttelyn on suunnitellut ja toteuttanut näyttelykoordinaattori Maileena Vaajoensuu museon henkilökunnan ja talkooryhmän tuella.

Uusitussa näyttelyssä keskeisessä osassa ovat sähköntuotantoa ja -jakelua esittävä pienoismalli, Vr-ympäristöt sekä menneiden aikojen sähkömiesten äänet, jotka on tuotu osaksi näyttelyä. Uusitun pienoismallin toteutuksesta vastaavat Juha Hiltunen, Jukka Salonen ja Mika Metsäpelto.


Uusittuun pienoismalliin on tuotu esille aiempaa laajemmin eri sähköntuotantomuotoja ja sähkönjakeluverkoston osia.
Museon näyttelyissä on VR-lasien avulla mahdollista pelata kolmiulotteisesti sähkötekniikkaan liittyviä pelejä, kuten eristimen vaihtoa sähköpylväissä tai sähkölinjojen raivausta helikopterilla.

Tervetuloa tutustumaan sähkötekniikan erikoismuseon monipuoliseen näyttelyaineistoon, joka sisältää niin esineitä, valokuvia, filmimateriaalia, haastatteluaineistoja ja – vr-lasien avulla katsottavaa/pelattavaa kolmiulotteista aineistoa.


Perustietoa Paimion Sähkömuseosta

Paimiolla on vahva sähköinen historia. Vuonna 2022 tuli kuluneeksi 110 vuotta sähköä tuottavan ja jakelevan sähköyhtiön perustamisesta Paimion seudulle. Se oli lähtölaukaus mittavan sähköteollisuuden keskittymiselle Paimionjoen rannalle. Niinpä on luonnollista, että yksi Suomen harvoista sähkön historiaa esittelevistä museoista toimii juuri Paimiossa.

Aivan Paimion keskustassa sijaitseva museo valmistui vuonna 1995. Kolmikerroksisessa graniittikivirakennuksessa toimii aukioloaikoina myös Paimion kaupungin matkailuneuvonta.

Museota ylläpitää Paimion Sähkömuseosäätiö, jonka vuonna 1992 perustivat Lounais-Suomen Sähkö Oy (nykyisin Fortum Oyj), Sähkölähteenmäki Oy (nykyisin YIT Oyj), Paimion kaupunki ja kotiseutuyhdistys Paimio-Seura ry.

Matkailuneuvonnan lisäksi museon pohjakerroksessa sijaitsevat Museopuoti sekä kesäisinkin mukavan viileä Holvikahvila, joka on vuokrattavissa yksityistilaisuuksiin. Pohjakerroksessa pääsee kokeilemaan myös sähkön tuottamista polkemisen avulla sekä tutustumaan sähköautojen latauslaitteisiin ja Juntolan vesivoimalaitoksen historiaan.

Näkymä museopuotiin.